Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Biblioteka WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > NOWOŚCI Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych

NOWOŚCI Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych


X

1. 

H o f f m a n n  Tomasz 

Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce 

Poznań : FNCE, 2018.  

[zamów] 
2. 

K a c z m a r e k   Filip 

Dylematy polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej w latach 2000-2015 

Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.  

[zamów] 
3. 

R o s y j s k a   myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku / pod redakcją Piotra Mickiewicza.  Wyd. 1.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

[zamów]
4. 

K l e i n   Naomi

Nie to za mało : jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba / przełożył Marek Jedliński.

Wydanie 1.

Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo

Literackie, 2018.

[zamów]


5.

I n c l u s i o n  and exclusionin Europe : migration, work and employmentperspectives / ed. by OlenaFedyuk and Paul Stewart.

London ; New York : Rowman & Littlefield International ;

Colchester : ECPR Press, 2018.

[zamów]
6. 

P e r i n i , Pietro de

Intercultural dialogue in EU foreign policy : the case of the Mediterranean from the end of the Cold War to the Arab uprising

London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018.

[zamów]
7.

G e o g r a f i a wyborcza Polski : interpretacje postaw i zachowań obywateli / redakcja naukowa Tomasz Koziełło, Dominik Szczepański.

Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018

[zamów]
8.

K a d u s h i n, Charles

Understanding social networks : theories, concepts and findings

Oxford : Oxford University Press, 2018

[zamów]
9. 

A n t o g n a z z a, Maria Rosa

Leibniz : biografia intelektualna / tłumaczenie Zuzanna i Łukasz

Lamżowie.  Wydanie I.

Kraków : Copernicus Center Press, 2018.

[zamów]
10.

B r z e z i c k a, Barbara

Problematyka przekładu filozoficznego : na przykładzie tłumaczeń Jacques′a Derridy w Polsce . Wydanie I.

Warszawa : PWN, 2018.

[zamów]
11.

F o u c a u l t, Michel

Rządzenie sobą i innymi / przełożył Michał Herer ; wydanie opracował Frédéric Gros pod kierownictwem François Ewalda i Alessandro Fontany. Wyd. I. Warszawa : PWN, 2018

[zamów]
12.

Z i e l o n k a,   Jan

Kontrrewolucja : liberalna Europa  w odwrocie / przeł. Joanna Bednarek. 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018.

[zamów]
13.

M a r i a ń s k i,  Janusz

Kościół katolicki w Polsce w w kontekście społecznym :

studium socjologiczne

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018.

[zamów]
14.

S t a r e   i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej / pod redakcją Zuzanny Bogumił i Andrzeja Szpocińskiego. Wyd. I.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018

[zamów]
15.

R o s s o l i ń s k i -Liebe, Grzegorz   

Stepan Bandera : życie i mit ukraińskiego nacjonalisty : faszyzm, ludobójstwo, kult / przeł. Sebastian Szymański.

Warszawa : Prószyński Media Sp. z o.o., 2018.

[zamów]
16.

R z e c z p o s p o l i t a  w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku / pod red. Grzegorza Radomskiego, Michała Strzeleckiego i Katarzyny Sopolińskiej.

Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

[zamów]17.

A u g u s t y n i a k, Monika

Wybory samorządowe 2018 : zagadnienia praktyczne i schematy działań.

Warszawa : Wolters Kluwer, 2018.

[zamów]
18.

S h a p i r a, Anita

Ben Gurion : twórca współczesnego Izraela/ przekład Hanna Jankowska.

Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog :

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami

[zamów]

HOFFMANN_n3gld6.jpgKaczmarek_ysdec6.jpgrosyjska_rgv8db.jpgKlein-Naomi_ykvh72.jpgInclusion_p342au.jpgIntercultural-dialogue_zyl5cv.jpgGeografia-wyborcza-POlski_vg459u.jpgunderstanding-social-networks_4ewv8g.jpgLeibniz_epzs4b.jpgproblematyka-przekladu_kmyac4.jpgFoucault_tabgk9.jpgkontrrewolucja_bk8lfb.jpgkosciol_pysuwc.jpgstare-i-nowe_ldfyt8.jpgStepan-Bandera_za2432.jpgrzeczpospolita_mr2d4m.jpgwybory-2018_4swaz6.jpgShapira_ca9y6e.jpg


data utworzenia/modyfikacji: 14 luty 2019 o 14:58:23autor:   mgr Karolina Gietner-Maślanka